Så fort vi ses i grupp så tar vi medvetet eller omedvetet en roll i gruppen, oavsett om det är på jobbet eller med kompisarna. Troligtvis så reflekterar vi inte så mycket över vilken roll vi brukar tar, eller vilka roller vi skulle vilja ta. Kanske är det dags för dig att spela mer första fiol, eller öva lite mer på att vara en del av kompet?

VI TAR OLIKA ROLLER BEROENDE PÅ SITUATION, MEN VI TRIVS BÄST I NÅGRA FÅ

När jag tänker tillbaka på mitt liv så kan jag konstatera att jag klivit in i ganska många olika roller beroende på vilka andra som varit, med vilket humör eller sinnesstämning jag varit i och hur tydligt syftet med mötet har varit. Rollerna har verkligen har varierat, men någonstans finns det ändå en röd tråd. Det finns vissa roller som jag verkligen gillar och hoppar på med liv och lust, och andra som är betydligt svårare att kränga på sig. Med åren har jag lärt mig att ibland behöver jag vänta in de andra, och ibland behöver jag kliva fram.

PÅ EN ARBETSPLATS ÄR DET VÄRDEFULLT ATT MEDARBETARE FÅR TESTA OLIKA ROLLER

Även om man trivs bäst i vissa typer av roller, därför att det ligger närmare vår grundläggande personlighet, så att det värdefullt att vi får prova på andra roller ibland. Det ökar förståelsen för varandra och det bidrar i sin tur till att tilliten ökar. Ett sätt att utmana vår bekvämlighetszon är att utse vissa typer av roller på teamets möten. Där kan ni till exempel skapa dessa roller:

  • tidhållaren, som ser till att vi inte går över tiden
  • ämneshållaren, som säkerställer att vi håller oss till agendan
  • protokollföraren, som skriver anteckningar
  • firaren, som lyftar fram det som är positivt och bra i mötet
  • kritikern, som lyfter fram det som skaver och kan bli bättre
  • visionären , som målar upp framtiden och ställer frågor om vart vi är på väg
  • realisten, som ställer frågor om vad som behöver göras här och nu
  • entreprenören, som vågar agera och driver en handlingsplan
  • teamspelaren, som ställer frågor om hur vi ser till att alla mår bra och är med på tåget

Prova er fram, eller testa De Bono’s tänkarhattar – de fungerar fortfarande! Kolla in YouTube-klippet längst ned i denna bloggpost.

Men börja med att anmäla dig till klassen “Vem är jag i en grupp” och börja reflektera över vilka roller du brukar ta.

/Helena