Bli en provryckare!

PROVA HUR TRÄNINGEN GÅR TILL
på ledargymmet onlive (ONLINE OCH LIVE)

Anmäl dig här

Interaktivt, lärorikt och gratis

Provrycket är vår prova-på och testarena, där du kan utforska hur våra onlive-klasser (online och live) fungerar. Onliveklasser är basen för alla våra träningsprogram och inhousegym, och Provrycket är det enklaste sättet att få en bild av vilken typ av gym och klasser vi skulle kunna bygga tillsammans med er. Träningen är interaktiv, praktiskt och kostnadsfri. Vi har inga föreläsningar, inga inspelade filmer – du deltar aktivt och samskapar med övriga deltagare.

Provrycket är också den arena där våra medtränare testar sina klasser för hugade motionärer. Läs mer om alla våra spänstiga tränare här >>

Ett tillfälle att glänta på dörren in till någon annans perspektiv, att utforska det energigivande, och fokusera på både och (inte antingen eller).

Hur skulle du beskriva träningen på Provrycket?

Att man kan få med sig så mycket på en timme och en kvart med totala främlingar. En del insikter har kommit direkt, andra har trillat ner långt senare.

Vad blev du förvånad över efter träning på Provrycket?

Inner Development Goals

Vi bygger våra klasser på ramverket Inner Development Goals (IDG). IDG är ett internationellt initiativ grundat av Stiftelsen Ekskäret, sprunget ur FN:s 17 hållbarhetsmål. Stiftelsens syfte är att översätta hållbarhetsmålen till individuella beteenden, som alla kan utveckla. Vi har valt Inner Development Goals som ramverk för att målen ligger nära vårt eget syfte och vision, och för att IDG har en nära koppling till modern forskning och vetenskap.
>> Läs mer om Inner Development Goals

För att tryggt och säkert navigera och utforska naturen behöver vi karta och kompass. När vi rör oss genom livet behöver vi liknande verktyg. Genom att träna mig i att förstå mig själv och mina värderingar bygger jag min inre kompass som vägleder mig i mitt agerande. I träningen tillsammans med andra bygger jag upp en karta över samspelet mellan människor och andras inre kompasser. Med de insikterna kan jag lättare förstå hur mitt agerande påverkar mig själv och min omgivning.

Niklas reflekterar över varför det är bra att träna i klasser

Fler och fler studier visar på att det finns en tydlig korrelation mellan hur vi agerar i olika situationer och hur väl vi känner oss själva ”på riktigt”.

När vi har lärt oss att sitta med det som är vi, kroppsligt, mentalt, själsligt och emotionellt, då först kan vi agera på ett sätt som både är rätt inom oss men också med större förståelse för andra.

Camillas tankar kring hur kroppen och knoppen hänger ihop