The Line är en tankeväckande film som jag och Karin använder ofta under ledarskapsutbildningar. Grundbudskapet i filmen handlar om betydelsen av din egen inställning och attityd som ledare. Se gärna filmen tillsammans med ditt team och sätt av tid efteråt för att diskutera när ni hamnar under och över linjen, och hur ni kan stötta varandra. Verktyget ska användas för självreflektion, och inte som ett sätt att kategorisera sin omgivning.