Hur bygger du dynamisk ledarförmåga?

JO GENOM KONTINUERLIG, MEDVETEN OCH TRYGG TRÄNING
TILLSAMMANS MED ANDRA

startbild

Ledargymmet Onlive

Kärnan i vår idé är regelbunden och aktiv träning på olika inre förmågor som gör oss starkare. Träningen sker i onlinemöten där alla deltar aktivt – ingen sitter på bänken. Vi övar tillsammans, antingen inom en organisation eller i öppna klasser.

Det finns flera olika sätt att träna:

Välkommen till “gymmet”!

  IDG

  Inner Development Goals

  Vi bygger vår träning på de 23 förmågorna i det vetenskapliga ramverket Inner Development Goals (IDG). IDG är ett internationell stiftelse som är sprungen ur FN:s 17 hållbarhetsmål. Organisationens syfte är att forska, samla in och sprida vetenskapligt baserad information som bidrar till hållbara människor, organisationer och samhällen, och till inre utveckling som ger yttre förändring.

  Vi har valt Inner Development Goals som bas för våra klasser för att målen ligger så nära vårt eget syfte och vision. Vi gillar också att målen har en nära koppling till modern forskning och vetenskap.

  Läs mer om IDG >>

  Ledarskap är som muskler

  Vår grundfilosofi är att ledarskap fungerar precis som våra muskler och vi behöver träna regelbundet för att hålla oss starka och uthålliga. Det räcker inte med att gå på en utbildning eller att reflektera över ledarskapet på en konferens. Vi behöver ”lyfta lite skrot” varje dag.

  Vi ser ledarskap som ett förhållningssätt, och inte som en befattning. Vi behöver alla vara ledare för att bidra till en mer hållbar värld. I grunden handlar ledarskap om att leda sig själv och att förstå hur vi påverkar och påverkas av vår omgivning. 

  En plats att mötas och träna – när du kan och vill och korta pass med studs. Viktigt att delta och bidra och inte endast vara passiv mottagare.

  Hur skulle du beskriva träning på Ledargymmet?

  Ledargymmet är verkligen en “dream come true” där både jag personligen och alla vi som sått fröt till detta ekosystem kan få utlopp för våra grundläggande värderingar: hållbarhet, samskapande, bygga broar mellan människor, lekfullhet och utforskande, och möjlighet att ge vidare till andra. Och sättet vi kan göra allt detta är att just träna – tillsammans. För mig är träning många olika saker, men framför allt möjligheten att växa.

  Helenas tankar kring värdet av träning

  Jag är, som min svärmor uttrycker det, en ”få-folk-att-må-bra”-are. Vi mår bra när vi känner oss sedda och får chans att utvecklas. I träning utvecklas vi. Och vi behöver se resultat av träningen. Ibland behöver vi träna länge för att nå resultaten, och ibland kommer de med en gång. Jag gillar att träna själv, och att få träna andra! Mitt bästa träningsredskap är min… humor! Med självdistans kommer man längre, liksom.

  Karins tankar om träning, humor och få folk att må bra