Hur tränar vi på ledarskap?

MED INNER DEVELOPMENT GOALS SOM RAMVERK TRÄNAR VI PÅ 23 INRE FÖRMÅGOR SOM BYGGER HÅLLBARHET

Ledarskap är som muskler

Vår grundfilosofi är att ledarskap fungerar precis som våra muskler och vi behöver träna regelbundet för att hålla oss starka och uthålliga. Det räcker inte med att gå på en utbildning eller att reflektera över ledarskapet på en konferens. Vi behöver ”lyfta lite skrot” varje dag.

Vi ser ledarskap som ett förhållningssätt, och inte som en befattning. Vi behöver alla vara ledare för att bidra till en mer hållbar värld. I grunden handlar ledarskap om att leda sig själv och att förstå hur vi påverkar och påverkas av vår omgivning. 

En plats att mötas och träna – när du kan och vill och korta pass med studs. Viktigt att delta och bidra och inte endast vara passiv mottagare.

Hur skulle du beskriva träning på Ledargymmet?

Ledargymmet Onlive

Kärnan i vår idé är regelbunden och aktiv träning på olika inre förmågor som gör oss starkare. Träningen sker i onlinemöten där alla deltar aktivt – ingen sitter på bänken. Vi övar tillsammans, antingen inom en organisation eller i öppna klasser.

Du kan redan nu provrycka våra träningsklasser genom att gå en prova på-klass. Du hitta alla möjliga typer av klasser med fokus på inre utveckling och självledarskap. Gå till provrycket >>

Vi erbjuder bygger Inhousegym skräddarsytt för din organisation och skapar tillsammans den arena ni vill ha för kontinuerlig träning kring självledarskap och ledarskap. Läs mer om Inhousegym >>

Inner Development Goals

Vi bygger vår träning på de 23 förmågor som beskrivs av Inner Development Goals (IDG). IDG är ett internationellt initiativ, sprunget ur FN:s 17 hållbarhetsmål. Stiftelsen jobbar aktivt med att översätta hållbarhetsmålen till individuella beteenden, som vi alla kan utveckla. Deras främsta syfte är att forska, samla in och sprida vetenskapligt baserad information som bidrar till mer hållbara människor, organisationer och samhällen.

Vi har valt Inner Development Goals som bas för våra klasser för att målen ligger så nära vårt eget syfte och vision. Vi gillar också att målen har en nära koppling till modern forskning och vetenskap.

Läs mer om IDG >>

Ledargymmet är verkligen en “dream come true” där både jag personligen och alla vi som sått fröt till detta ekosystem kan få utlopp för våra grundläggande värderingar: hållbarhet, samskapande, bygga broar mellan människor, lekfullhet och utforskande, och möjlighet att ge vidare till andra. Och sättet vi kan göra allt detta är att just träna – tillsammans. För mig är träning många olika saker, men framför allt möjligheten att växa.

Helenas tankar kring värdet av träning

Jag är, som min svärmor uttrycker det, en ”få-folk-att-må-bra”-are. Vi mår bra när vi känner oss sedda och får chans att utvecklas. I träning utvecklas vi. Och vi behöver se resultat av träningen. Ibland behöver vi träna länge för att nå resultaten, och ibland kommer de med en gång. Jag gillar att träna själv, och att få träna andra! Mitt bästa träningsredskap är min… humor! Med självdistans kommer man längre, liksom.

Karins tankar om träning, humor och få folk att må bra