Vad är egentligen värderingar? Ibland känns det som det har gått inflation i begreppet och det är lätt att gå vilse bland kärnvärden, företagsvärderingar, värdeord, personliga värderingar och attityder.

Det enklaste sättet att definiera värderingar är:

Värden i livet som är avgörande för de beslut jag tar, för de människor jag prioriterar att umgås med och för det jag väljer att lägga min tid och mitt engagemang på.

Det finns tusental värden som är viktiga för oss människor och som styr våra liv. Ganska ofta är vi inte ens själva medvetna om vilka värderingar som styr oss. Varför väljer vi egentligen att sitta och titta på en dålig TV-serie när vi egentligen skulle vilja träffa en nära vän? Varför är vi kvar i relationer där vi inte trivs?

Utmaningen är att alla dessa värderingar ganska ofta krockar med varandra och det är då värderingarna sätts på sin spets. Tycker jag att det är viktigare att få åka utlandssemester eller att tänka på klimatet och undvika att flyga? Tycker jag att det är viktigare att få hälsa på min gamla mamma för att hon är så ensam eller att följa alla de restriktioner som satts upp av myndigheterna för allas säkerhet? Vi gör val hela tiden, varje dag.

Ett sätt att göra mer genomtänkta val, och bättre förstå i vilka sammanhang och miljöer jag kommer att må allra bäst, är att göra en kartläggning av sina personliga värderingar.

  1. Börja med att välja 5-10 värderingar från listan nedan som är viktigt för dig när du tar beslut, väljer arbetssgivare, vänner, partner, fritidsaktiviteter, boende, resor. Lägg gärna till värderingar som du tycker saknas.
  2. Välj ut de tre viktigaste och skriv ner i vilka situationer som dessa värderingar har haft allra störst betydelse, eller varit helt avgörande för hur du valt att agera.
  3. Sätt av tid med en vän eller kollega för att få feedback på hur de tycker att dina utvalda värderingar syns utåt. Det brukar väcka en massa tankar och idéer.