Effektfulla möten, eller “smalt kaffe”

Effektfulla möten, eller “smalt kaffe”

Lean Coffee är ett informellt mötesformat som används när gruppen har många saker att diskutera och deltagarna sätter agendan tillsammans. Deltagarna väljer själva vad som är viktigt, det finns med andra ord ingen fast agenda eller någon mötesledare. Lean Coffee...
VET DU VILKA GRÄNSER DU HAR?

VET DU VILKA GRÄNSER DU HAR?

Att veta var man har sina personliga gränslinjer är fundamentalt viktigt av många olika skäl. Inte minst handlar det om hållbarhet, välmående och att kunna bidra, delta och närvara med sitt bästa jag i olika sammanhang. Vi har alla olika gränser, som är unika för var...