Lean Coffee är ett informellt mötesformat som används när gruppen har många saker att diskutera och deltagarna sätter agendan tillsammans. Deltagarna väljer själva vad som är viktigt, det finns med andra ord ingen fast agenda eller någon mötesledare.

Lean Coffee föddes i Seattle 2009 när IT-entreprenörerna och författarna Jim Benson och Jeremy Lightsmith ville starta en diskussionsgrupp för att diskutera olika sätt att främja kunskapsdelning, men de ville inte starta upp en tidsödande process med styrkommitteér, externa talare och så vidare. De ville istället skapa ett mötesformat som inte krävde något annat än att folk dök upp på mötena. Dessa möten sker fortfarande regelbundet i Seattle och alla som vill kan delta.

I den här klassen får ni träna på hålla effektfulla och fokuserade möten där alla är delaktiga och tar ansvar för både innehåll och resultat.