När vi knyter an till andra, vid första tillfället vi träffar någon, växlar vår hjärna mellan fem stycken frågor som liksom är nedärvda i vårt DNA, och det med en hastighet så hög att vi inte uppfattar det medvetet. Vi vet inte ens om att vi gör det. Dessa frågor och svaren vi ”uppfattar” att vi får på dem är helt omedvetna, och ändå definierar de hur vår neurokemi möjliggör för oss att engagera oss med och i andra. Svaren vi ”får” bestämmer huruvida vi kommer att öppna upp och knyta an till andra.

Frågorna som ”studsar runt” är:

– Fråga 1: (SKYDDA) – Hur skyddar jag mig själv, och behöver jag göra det?

– Fråga 2: (KNYTA AN) – Vem gillar mig, vem avskyr mig och kan jag lita på den här personen?

– Fråga 3: (TILLHÖRA) – Var hör jag hemma och passar in?

– Fråga 4: (VARA STARK) – Vad behöver jag lära mig för att vara framgångsrik?

– Fråga 5: (VEM KAN JAG SAMARBETA MED) – Hur skapar jag värde med andra?

Om du som ledare projicerar goda intentioner och om medarbetaren ”uppfattar” positiva svar vid det undermedvetna samtalet hen har med dig, kommer medarbetaren att känna sig mer bekväm med att ta risker och åstadkomma uppgiften som ligger framför hen, hen kommer lättare att utvecklas och växa både i sitt arbete såväl som människa.

Hur kan du som ledare bäst se till att dina medarbetare, kollegor och kunder upplever sig svara positivt på frågorna?

Läs gärna mer i boken ”Conversational Intelligence” av Judith E. Glaser