Intelligence of emotions

Intelligence of emotions – why emotions always tell us interesting messages and can function as a connector to other people! We all know this situation when somebody or something really triggers us and we experience a flush of difficult emotions. Often, we think that...

Aktivt hopp – hitta kraft mitt i eländet

Känner du dig ibland uppgiven och maktlös när du tänker på vart världen är på väg?  Eller att “det finns inget lilla jag kan göra”?  Skulle du vilja hitta sätt att hitta glädje och mening i tillvaron, fast det ser mörkt ut?  Välkommen till...

Ledargymmet goes international!

I dag var det en stor dag för Ledargymmet. I dag höll vi vår första internationella klass med deltagare från Sverige, Schweiz, Israel och några olika platser i Australien, med spännande influenser från Italien och Kanada. Och så tacksamma för att också få chans att...

“Här är det högt i tak”

Psykologisk trygghet – ett begrepp som förekommer flitigt överallt. Och samtidigt är det fortfarande alldeles för få som vet vad det står för och betyder. Ordet “psykologisk” brukar också kunna skrämma. Nåväl, för att ändå sätta någon form av grund tar vi...

Lucka 30 – stilla dig

Umgås med dig själv, dina tankar och känslor Att sitta i stillhet, bli stilla i tanken och vara medvetet närvarande en stund, gör att vi lättare kan handskas med stress, smärta och oro. Ta gärna några djupa andetag och stilla dig i lågans sken. Vad händer med dig...