När är du i din bästa rytm, när hjärtat och hjärnan är i samklang och livet och ledarskapet rockar? När har du bäst tillgång till din kreativitet, logiska tänkande och ditt bästa jag? Vilka är dina utmaningar? Vad är det som tar dig från det tillståndet och hur kan du hantera det?

Med hjälp av hjärtat, medvetenhet om dina tankar och känslor och med ett vetenskapligt, digitalt och mätbart verktyg kan du träna ditt ledarskap och självledarskap till nya nivåer. I den här klassen börjar vi utforska hur det ser ut, hur det känns och hur du kan hitta ditt sätt att göra och vara mer ditt bästa jag. Allt med vägledning av hjärtat, dess koherens och jämna rytm.

Kom och utforska, testtänk och reflektera tillsammans med oss på Ledargymmet. Vi delar erfarenheter, tränar våra ledarmuskler tillsammans och blir både starkare, klokare och mer medveten.

Britt-Marie Lotse