Vad är skillnaden mellan ett problem som går att lösa och en pågående polaritet ?

Problem uppstår i alla möjliga situationer och faser i livet och på jobbet, och ofta finns det en bra lösning. De spänningar som är allra svårast att hantera är dilemman som inte har någon lösning, utan snarare handlar om att balansera flera värden som är lika viktiga. Ett lösbart problem ger dig möjlighet att välja antingen eller, en pågående polaritet kräver att du väljer bägge och. Några bra exempel på en pågående polaritet är att tänka kortsiktigt och långsiktigt eller att både driva förändring och stabilitet.

I den här klassen ska vi utforska några av de allra vanligaste polariteterna som uppstår både privat och på jobbet. Du kommer också att få lära dig att använda polaritetskartan som ett sätt att analysera polaritet och hitta sätt att ta hänsyn till flera värden samtidigt. Spännade insikter utlovas!