Mindfulness, eller medveten närvaro, är något många har en åsikt om. Några av oss har svårt att stanna upp och släppa vad som hänt tidigare eller vad som komma skall i framtiden. Helt klar är att om vi lyckas göra det och vara mer i nuet, så har vi lättare att hantera oro och stress i vardagen.

För att vi ska kunna vara riktigt närvarande och fokuserade, både för vår egen del och också för de vi ska möta, kan – och bör – vi ta hjälp av kroppen. När vi centrerar oss, genom att känna in kroppen, så kan vi mer medvetet välja vilken respons vi vill ge. Annars är det större risk att vi enbart reaktivt agerar, reagerar.  

I den här klassen får du möjlighet att träna på att känna in kroppen, och bli medveten om vilken effekt det har på ditt sinne och energin du sprider i ditt möte med andra människor. Klicka på knappen för att anmäl dig till en klass.