Vårt sinnestillstånd påverkar hur vi tänker och agerar. Om vi är i ett resursstarkt tillstånd så är det lättare att tänka positivt, hitta lösningar och vara kreativ. Om vi är i ett resurssvagt tillstånd, så är det lättare att se problem utan att hitta lösningar. Och tillstånd smittar – på din arbetsgrupp, dina kollegor, dina vänner. Så hur vore det att kunna försätta dig i ditt bästa tillstånd när du behöver det?

I den här klassen får du chans att träna på och bli mer medveten om ditt sinnetillstånd och hur du kan hitta ditt starka jag.