Förändring är ett ord som används flitigt. I vår föränderliga värld förväntas det att vi ska tycka om förändringar, men hur är det med det egentligen?

Vi tänker ofta på hur verksamheten behöver förändras, men sällan hur vi människor behöver ändras med den. 
För att skapa ett enklare förhållningssätt till förändring, och bygga din förändringsberedskap, är det bra att identifiera ditt eget motstånd. 

I den här klassen får du möjlighet att träna på att bli mer medveten om vem du är i en förändring. Träningen ger ökad insikten i vem du är i en förändring, dina reaktioner och försvarsmekanismer och hur du kan möta dem.