Förhållningssätt

Var befinner du dig just nu? Över eller under linjen?

Vi väljer alla hur vi förhåller oss till och agerar på de situationer, människor och utmaningar vi möter. Vi kan välja att se möjligheter – eller att se svåra problem. Vi kan välja att vara nyfikna på andra människors perspektiv och synsätt – eller att se dem som hinder och till och med som hot. The Line är film om betydelsen av din egen inställning och attityd och den är också ett verktyg för självreflektion och utveckling. I denna klass tittar vi på filmen och resonerar kring hur och när vi själva hamnar “över och under linjen” och hur vi kan bli mer medvetna om vårt eget förhållningssätt.