Reflektera mera

Årsskiftet närmar sig, och utgör en möjlighet till att följa upp, att återbesöka årets upplevelser och erfarenheter. Fördelen är att du kan återbesöka utifrån en annan infallsvinkel – du är inte längre “mitt i”. Du kan glädjas åt framgångarna, reflektera över vad som bidrog till dem – vad du är stolt över, vad du vill ha mer av, vad du känner att du kan släppa. Du kan, utan att “fastna i jobbiga och begränsande tankar”, titta på det du upplevde som motgångar och notera hur det var, vad du lärde dig av det, vad du lärde dig om dig själv och vad de erfarenheterna kan hjälpa dig med framåt. Ta fram din favoritskrivbok och notera dina tankar.