Värderingar är ett ganska knepigt begrepp, med många perspektiv och lager. Vi har våra personliga värderingar som styr våra val, beslut och beteenden. Det som vi själva tycker är viktigt i livet. Ovanpå de grundläggande principerna så har vi arbetsgivarens värderingar, teamets värderingar och hela samhällets värdegrund, och på något sätt ska dessa olika “instrument” samspela. Inte alltid helt enkelt.

I denna klass ska vi ta ett första utforskande steg kring hur jag som individ kan förhålla mig till organisationens värdeord och vad de egentligen innebär i praktiken.