Hur svårt kan det vara att kommunicera egentligen? Jättesvårt! Och väldigt roligt om du frågar oss.

Kommunikationen är ett grundverktyg för samarbete och kreativitet, och ett av kommunikationens viktigaste verktyg är att lyssna. Att lyssna med syfte att förstå och lära sig mer – det skapar förutsättningar för ett bra möte och gynnar utveckling. Att just lyssna öppet utan att ha förutfattade meningar, eller i alla fall vara medveten om mina bias, och att nyfiket undersöka andra perspektiv – det ska vi öva oss på i detta provryck!

Det är mycket som kommunicerar:

  • Kroppsspråk och ansiktsuttryck
  • På vilket sätt det sägs: Röstläge och kommunikationsstil
  • Det som faktiskt sägs

Den forskning som man ofta refererar till gällande kommunikation är från 1960-talet, och den har många gånger blivit misstolkad. Det vi vet är att: om det vi säger speglar hur vi säger det, och även syns i vårt kroppsspråk, då tolkar mottagarna bäst vad som sägs och de känner sig trygga.

Sättet och kanalerna vi kommunicerar på utvecklas också hela tiden. Vi kommunicerar I nya digitala kanaler med förstärkande uttryck via bland annat emojis, memes och videor. Många bilder och digitala videor är inövade och vi riskerar att förlora det spontana uttrycket. Samtidigt så får den som visar sig sårbar i ord och i bild ofta många följare och likes – det är tydligt att vi känner empati för ärlighet och öppenhet. Många av oss tycker att det är skönt när perfektion inte får allt utrymme. Den lärdomen kan vi ta till oss både på jobbet och privat – att visa oss äkta och sårbara gör att vi når fram och får bättre relationer.

Häng med på ett provryck i kommunikationens tecken!

För visst vill du träna på att förstå dig själv bättre – hur du uppfattas av andra? Och visst vill du förstå andra bättre – hur du kan möta deras behov kring kommunikation? Och visst vill du öva dig på att lyssna efter underliggande behov samt öva på att se fler perspektiv!