Psykologisk trygghet – ett begrepp som förekommer flitigt överallt. Och samtidigt är det fortfarande alldeles för få som vet vad det står för och betyder. Ordet “psykologisk” brukar också kunna skrämma. Nåväl, för att ändå sätta någon form av grund tar vi hjälp av Amy Edmondsons definition av begreppet:

“En gemensam övertygelse hos varje medlem i teamet om att teamet är tryggt för ömsesidigt och social risktagande.”

DELTA I VÅR UNDERSÖKNING FÖR ATT TA TEMPEN PÅ TRYGGHETEN I SVENSKA ORGANISATIONER

Vad betyder då det?

Det betyder att jag känner mig så trygg att:

 • jag inte är rädd för att någon ska förlöjliga mig eller de bidrag jag har till teamet
 • jag får möjlighet att bidra med det jag kan
 • jag har tillåtelse att vara nyfiken och få lära mig
 • vi tillsammans hittar nya sätt att gemensamt förbättra våra prestationer
 • att vi agerar med ömsesidig respekt och väljvilja.

Det betyder INTE att:

 • det är ”fritt fram” att bete sig respektlöst
 • det inte förekommer meningsskiljaktigheter, tvärtom, de olika perspektiven och infallsvinklarna är välkomna och förväntade

Lite intressanta siffror i sammanhanget

Låt oss säga så här, 1 av 4 organisationer rapporterar att psykologisk trygghet är den främsta drivkraften för att behålla medarbetare (källa: Predictive Index, 2022). Och vi vet att den viktigaste påverkansfaktorn är hur ledaren agerar och jobbar med sina medarbetare.

60% av medarbetare med låg resiliens (motståndskraft och uthållighet) och låg psykologisk trygghet, känner sig utbrända. 34% överväger att sluta. Och som en viktig motpol, endast 5% av de anställda som har hög resiliens och som känner sig psykologiskt trygga känner sig utbrända, och bara 3% funderar på att säga upp sig. (källa: meQuillibrium, 2022). När den psykologiska tryggheten är låg, finns alltså uppenbara risker kopplat till medarbetares och ledares hälsa.

Fördelarna med hög psykologisk trygghet är många, och också studerade i olika (mest internationella) sammanhang. Accenture beskriver i sin sammanställning (se nedan källor) att 600 miljarder dollar går förlorade p g a personalomsättning. Som kontrast till detta, så har företag som har stor psykologisk trygghet många fördelar:

 • 27 % reducerad personalomsättning
 • 76 % mer engagemang
 • 50 % mer produktivitet
 • 74 % mindre stress
 • 29% mer tillfredsställelse med livet
 • 57 % av medarbetarna är mer benägna att samarbeta
 • 26 % mer utvecklade förmågor och kompetens eftersom arbetstagarna lär sig snabbare när de känner sig psykologiskt trygga
 • 67 % högre sannolikhet att arbetstagare kommer att tillämpa en ny inlärd färdighet på jobbet
 • Medarbetare som känner sig mer psykologiskt trygga, är det fem gånger så stor sannolikhet att de kommer att vara högpresterande på sitt arbete.

Källor: Gartner Research, Gallup, Leading companies—Google, Gartner, Microsoft,Spotify – har redan identifierat psykologisk trygghet som nyckeln till att låsa upp potentialen i ett team.

Hur står det till med tryggheten i svenska organisationer?

Vi har letat efter statistik som visar hur det står till med den psykologiska tryggheten i svenska organisationer, men inte hittat något specifikt. Därför tänkte vi göra en egen undersökning, både för att ge dig som läser möjlighet att ta tempen på tryggheten i ditt team och för att få en skymt av hur det står till med tryggheten i svenska organisationer.

Undersökningen är helt anonym, men vi kommer att skicka ut resultatet till alla som har fyllt i anmälingsformuläret högre upp på denna sida. Kom ihåg att anteckna ditt eget resultat, så att du kan jämföra det med övriga orgnisationers.

Dags att lägga grunden för gott samarbete, för mer hållbara människor och för att skapa en lycklig lönsamhet?