PERSONUPPGIFTSBEHANDLING LEDARGYMMET

ALLMÄNT

Personuppgiftsbehandlingen genomförs för marknadsföring samt tillhandahålla en kvalitativ medlemstjänst för träning i ledarskap. Behandlingen är nödvändig för att upprätthålla kontakter, medlemskap samt kvalitativ utveckling av ledargymmets tjänster och utbud. Exempel är utskick av information med e-post, möjlighet att boka sig och delta på interaktiva klasser, att få en personifierad träningsdagbok att följa sin egen utveckling.

Inga personnummer kommer att behandlas.

Inga personer under 18 år kommer använda ledargymmets tjänster.

Inga särskilda kategorier (känsliga) personuppgifter kommer behandlas.

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Ledargymmet är en medlemstjänst där medlemmarna får tillgång till interaktiva, bokningsbara träningsklasser online.

Medlemmarna kommer även att få tillgång till olika typer av innehåll, exempelvis blogginlägg, filmer, ljudinspelningar och ett bibliotek av övningar.

Under medlemskapet kommer medlemmen att få möjlighet att svara på reflekterande frågor som rör hens träning, exempelvis hur hen upplevde en viss klass, eller hur ledarformen är just idag.

Utöver tillgång till innehåll kommer medlemmen också att kunna skapa eget innehåll i sin personliga träningsdagbok. Där kommer medlemmen exempelvis att kunna se vilka klasser hen har deltagit i, samla på innehåll, se sin ledarskapsprofil, se svaren på de reflekterande frågor som Ledargymmet har skickat ut samt göra egna noteringar.

REGISTER, ÄNDAMÅL, KATEGORIER MOTTAGARE OCH KATEGORIER PERSONUPPGIFTER, TIDSFRISTER FÖR PERSONUPPGIFTER

I bilaga ”Register personuppgiftsbehandling ledargymmet” finns mer information som namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, ändamålen med behandlingen, en beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter, de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, inbegripet mottagare i tredjeländer eller i internationella organisationer, i tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, inbegripet identifiering av tredjelandet eller den internationella organisationen och, vid sådana överföringar som avses i artikel 49.1 andra stycket, dokumentationen av lämpliga skyddsåtgärder, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter samt en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

 

TEKNISK OCH ORGANISATORISK SÄKERHET

Personuppgifter sparas i WorldPress databas. Inloggning sker med två-faktorautentisering. Konto kan raderas i WorldPress via Admin-gränssnittet. Följande personer är från och med 2022-10-01 och tills annat meddelas behöriga till administrationskontot ledargymmet:  Camilla Bergling, Helena Timander, Karin Ulfhielm och Niklas Skaar.

 

SAMTYCKEN

Samtycken vid prenumeration av nyhetsbrev

Den registrerade noterar uppgifter och klickar i checkrutan för samtycke till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring

Samtycken vid ifylld analys

Genom att den registrerade lämnar sina uppgifter och fyller i ledargymmets Entreprenörsanalys, samtycker den registrerade till att ta emot resultat och relevant information i samband med det. Resultatet av analysen är inget som någon annan än den registrerade har tillgång till, och den sparas inte i systemet efter att den registrerade fått tillgång till det. Den registrerade uppmanas att spara ned resultatet i en pdf. Den har bara den registrerade tillgång till, och det resultatet raderas så fort appen stängd och lämnas.

 

Samtycke vid köp av tjänst

Genom att fylla i uppgifter i koppling till att du köper tjänster av oss, samtycker du till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig gällande bolagets tjänster och produkter samt skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig.

 

Samtycke vid köp vid nerladdning av mall, guide, övningar, whitepaper eller annan motsvarande inspiration

Genom att fylla i dina uppgifter och klicka i checkrutan samtycker du till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig gällande bolagets tjänster och produkter samt skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig.

 

Samtycke vid ifyllt formulär: “Kontakta mig/oss”

Genom att fylla i dina uppgifter i vårt formulär samtycker du till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig gällande våra tjänster och produkter samt skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig.

För samtliga samtycken gäller att den registrerade när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta ledargymmet på hello@ledargymmet.se  eller, när det gäller nyhetsbrev och annan marknadsföring, genom att använda avregistreringslänken i våra meddelanden.

RÄTTIGHETER FÖR REGISTRERADE

Samtliga rättigheter som exempelvis information om ändamål, begäran om rättelse, utdrag och annat hänvisas till hello@ledargymmet.se

 

RISK- OCH KONSEKVENSBEDÖMNING

Ansvarig: Peter Masip, peter@ledargymmet.se