Trygga team

TRÄNINGSPROGRAM FÖR ATT BYGGA
PSYKOLOGISK TRYGGHET I TEAMET

Så här kan många uppleva klimatet

 • Alla vågar inte säga vad de tycker och tänker
 • Det är ofta samma personer som pratar
 • Vi pratar inte öppet om de problem och konflikter som finns
 • Vi har otydliga spelregler kring hur vi ska bete oss på möten
 • Vissa idéer och förslag kan ibland bli avfärdade eller till och med ignorerade
 • Medlemmar i teamet kan ibland reagera defensivt när någon kritiserar eller ifrågasätter ett förslag
 • Vi har ibland problem med skitsnack . Vi pratar “om” istället för “med” varandra
 • Vi följer inte upp beslut och aktiviteter

Så här känner ni efter programmet!

 • Vi har en tydlig struktur för att ta upp skav
 • Vi har en tydlig struktur för hur vi fångar upp och utvärderar idéer och förslag
 • Vi har en mötesstruktur och roller som ser till att alla kommer till tals
 • Vi har ett tydliga riktlinjer för hur vi vill vara mot varandra – och vad som ska hända när vi inte respekterar dessa riktlinjer
 • Vi har verktyg och roller för att följa upp och utvärdera aktiviter och beslut
 • All deltagare är tryggare i sina egna roller och i gruppen
 • Vi har ett mer öppet och tillåtande samtalsklimat
 • Vi har roligare möten som alla ser fram emot

Vad är psykologisk trygghet?

Användningen av begreppet psykologisk trygghet har fullkomligt exploderat de senaste åren. Men vad betyder det egentligen?

En av de mer namnkunniga forskarna på området heter Amy Edmondson och hon definierar psykologisk trygghet så här:

En gemensam övertygelse hos varje medlem i teamet om att teamet är tryggt för ömsesidigt och socialt risktagande.

Forskningen inom psykologisk trygghet visar också att den är helt avgörande för innovationsförmåga, samarbete och inte minst; för teamets prestation.

Så hur står det till i ert team? Tränar ni på att bygga trygghet och tillit?

DELTA I VÅR UNDERSÖKNING FÖR ATT TA TEMPEN PÅ TRYGGHETEN I SVENSKA ORGANISATIONER

Så här är programmet upplagt

Klicka på presentationen för att bläddra dig igenom innehållet

Hör av dig !