– Att se tillbaka för att se framåt

Tidslinjen återger din resa genom livet som vuxen.

Steg 1:
Skapa en ”Tidslinje”

Ta fram ett papper som du placerar horisontellt – ”landskapsvy”. Rita en linje mitt på papperet, som pilen nedan visar.

Steg 2:
Identifiera situationer, människor eller händelser i ditt liv som haft stor betydelse

Rita in ”topparna och dalarna” och markera viktiga milstenar, dvs tillfällen som känts som framgångar, fått dig att växa eller hinder du tagit dig igenom. Sätt dem ovanför linjen, om de varit positiva och om de varit negativa, nedanför linjen. Notera några nyckelord i koppling till dem.

Dina erfarenheter behöver inte vara arbetsrelaterade. OBS! Du kan behöva arbeta på ett större papper.

Det kan vara till hjälp att tänka på ditt liv i termer av barn/ungdom/ung vuxen/vuxen.

Nyckelhändelserna har:

  • En ovanför/nedanför linjen-erfarenhet (VAD)
  • Nyckelpersoner – den/de som var involverade i situationen (VEM/VILKA)
  • Hur du beskriver situationen, fakta (HUR)
  • Din TOLKNING, den historia du berättar för dig själv om händelsen
  • Ditt LÄRANDE, vad du tagit med dig från erfarenheten/händelsen

Efter att du identifierat dina händelser längs din tidslinje, ska du ta tillfället i akt och dela dem högt, i ett samtal med en samtalspartner (du kan boka ett gratis PLT-samtal med oss), eller att skriva ned dina reflektioner för dig själv – och kanske ”krydda dessa” med att tala högt med dig själv.

SAMTALET
Steg 3:
Mönster och mening

Du beskriver din situation, människor som var inblandade, historien som sådan, dina viktigaste erfarenheter och lärdomar, en i taget, tills du har gått igenom hela din tidslinje. Om du har någon du berättar din historia för (eller nyttjar din gratis PLT-halvtimme), så kan du be den andre att återkoppla till dig om hen såg några mönster eller intressanta effekter, eller något annat som påverkats som du kanske inte sett. Dela alla dina olika händelser och zooma ut när du kommer till nutid och se vilka eventuella större mönster du kan identifiera i ditt liv. Få ned dina insikter på pränt.


Steg 4:
Tillbaka till framtiden

Hur skulle det livsmönstret kunna påverka din framtid? Är det ett mönster du kommer att återupprepa, ändra eller försöka hantera annorlunda. Notera ned dina reflektioner och klokheter. Ta hjälp av din eventuella samtalspartner.


Steg 5:
Rita ut en karta

Reflektera kring ditt liv utifrån ett större perspektiv. Finns det några andra saker som den här övningen kan lära dig som kan vara kraftfullt i förstärkningen av ditt privatliv eller professionella liv? Vad är dina största lärdomar?