Har vi hög tillit i Sverige? Beror på vem du frågar.

I detta Samtal om… ska vi fortsätta att utforska begreppet social tillit och resonera kring varför den i vissa fall är fortsatt hög, och i andra fall är betydligt lägre – och dessutom minskar. Vilka blir konskvenserna om vissa grupper i det svenska samhället har en ökande misstro mot såväl andra människor som mot olika samhällsinstitutioner? Vad behöver hända, och vilka behöver vi alla vara för att bryta den trenden?

Denna gång utgår vi från skriften “Den svenska tilliten fortsatt hög – men sjunker i utsatta grupper”, sammanfattad av statsvetarna Bo Rothstein och Sören Holmberg , verksamma vid Göteborgs Universitet. Dessa båda herrar har följt utvecklingen av den mellanmänskliga tilliten sedan mitten av 90-talet.

Länk till skriften >>

Förberedelser inför samtalet

För att samtalet skall bli meningsfullt för både dig och de andra som deltar är det viktigt att du läser skriften innan vi ses. För att få ännu mer av samtalet, gör gärna lite noteringar och ta med dem till samtalsklassen.

På så sätt blir förberedelsen inför klassen också en utvecklande och värdeskapande aktivitet. Du kommer redan innan klassen att ha en annan förståelse och uppfattning om ämnet.

För er som vill förkovra er ytterligare så kan ni även läsa igenom rapporten “Förtroende och tillit i en segregerad stad“, sammanfattad av SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) vid Göteborgs Universitet.

Länk till rapporten >>