Hur skapar vi framtidstro?

HUR SER DET UT MED FRAMTIDSTRON I SVERIGE? I detta Samtal om… ska vi fördjupa oss i frågan kring vår framtidstro. I tidigare samtal har vi pratat om hur den sociala tilliten minskar inom vissa grupper i samhället, och det finns med all sannolikhet en direkt...

Samtal om… Är tillit en klassfråga?

Har vi hög tillit i Sverige? Beror på vem du frågar. I detta Samtal om… ska vi fortsätta att utforska begreppet social tillit och resonera kring varför den i vissa fall är fortsatt hög, och i andra fall är betydligt lägre – och dessutom minskar. Vilka blir...