Byt perspektiv

Utmana dig själv med att se ett beteende som du ogillar ur andra perspektiv. Lite som att tänka “bak och fram”. När vi tränar oss på att se ett annat perspektiv av det vi först upplever som jobbigt, ger det oss möjlighet att bättre hantera motgångar på sikt. Vi tränar hjärnan till större resiliens och styrka.

Vad händer med dig? Hur känns det?