Hur kan jag släppa de sanningar som är i vägen, och släppa in dem som stärker?

Mentala övertygelser är de sanningar vi intalar oss själva, både för att förstå och förklara vår omvärld, men också för att skydda oss själva mot det som vi uppfattar som hot mot vår säkerhet, integritet och stolthet. De flesta av våra mentala övertygelser är dolda för oss själva, vi vet inte ens om att vi bär på dem. Vi tror ju att de är sanna!

I den här klassen ska vi lyfta på locket till våra mentala övertygelser och skapa en bättre förståelse för hur dessa sanningar påverkar vårt sätt att agera, relatera och utvecklas. Om du vill skapa förändring i ditt liv så är mentala övertygelser en av de viktigaste nycklarna. Spännade insikter utlovas!