Det här är en rolig teamövning som gjorts över hela världen, och till och med har ett eget TED-talk. Övningen går ut på att bygga det högsta möjliga tornet med hjälp av 20 spaghettistrån, 1 meter tejp, 1 meter snöre och en marshmallow på toppen. Syftet med övningen är träna på gruppkommunikation, ledarskap, samarbete och innovationsprocesser. Du lär dig också en hel del om värdet av att testa dig fram och att pröva olika idéer innan du bestämmer dig för den slutgiltiga lösningen. Det är med andra ord en alldeles utmärkt övning för att bygga ett agilt team.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

 1. Förbered övningen
 2. Ge tydliga instruktioner
 3. Starta utmaningen
 4. Mät tornet och utse en vinnare
 5. Låt teamen reflektera

1. FÖRBERED ÖVNINGEN

 • Dela upp gruppen i mindre team om 4-6 personer
 • Förbered materialet i varsitt kuvert eller papperspåse. Kuvertet ska innehålla 20 spaghettistrån, 1 meter maskeringstejp, 1 meter snöre och en marshmallow. Tejpen kan också lämnas ut strax innan övningen börjar.
 • Se även till att det finns tillgång till måttband/måttstock samt saxar

2. GE TYDLIGA INSTRUKTIONER

 • Bygg den högsta fristående strukturen med hjälp av det material ni har fått. Det är enbart själva strukturen som kommer att mätas, inte bord eller annat som strukturen står på.
 • En hel marshmallow måste vara allra högst upp på strukturen. Det lag som delar sin marschmallow blir diskvalificerad.
 • Använd så mycket eller så lite av materialet i kuvertet som ni vill. Man får dock inte använda själva kuvertet i strukturen.
 • Det är tillåtet att dela på spaghetti, tejp och snöre.
 • Utmaningen varar exakt 18 minuter. När tiden är ute får ingen av teammedlemmarna röra vid tornet, då blir laget diskvalificerat.

3. STARTA UTMANINGEN

 • Starta klockan och låt teamen börja bygga
 • Meddela när halva tiden, 9 minuter, har gått
 • Meddela när det är 1 minut kvar
 • Meddela att nu är utmaningen över och alla ska ta bort sina händer från tornet

4. MÄT TORNET OCH UTSE EN VINNARE

 • Mät alla torn
 • Utse en vinnare
 • Dela ut ett pris (räcker med en rungande applåd, göra vågen eller att äta upp resten av de marshmallows som finns i påsen)

5. LÅT TEAMEN REFLEKTERA

Låt teamen diskutera följande frågor:

 • Hur jobbade vi tillsammans som grupp? Våra styrkor? Våra utvecklingsområden?
 • Vilka roller tog vi i gruppen? Hur/på vilket sätt visade det sig i de olika momenten? GE exempel.
 • Vem/vilka tog ledarskap? Hur märktes det?
 • Vad lärde jag mig om mitt eget beteende?
 • Vad lärde jag mig om mina teammedlemmar?
 • Hur levde vi efter våra värderingar?
 • Vad kan jag ta med mig från denna övningen till min arbetsvardag?

MER INSPIRATION OM MARSHMALLOW CHALLENGE

Nätet kryllar av inspiration kring denna övning. Här kommer några matnyttiga länkar: