Kraftfulla frågor är ett av coachens viktigaste verktyg. Fokuset i det coachande ledarskapet ligger på att utveckla människor och hitta deras maximala potential. Det handlar om tron på människor och deras inneboende kapacitet.

Coachen ställer kraftfulla frågor och hjälper medarbetaren att själv komma fram till lösningen på sina problem, istället för att ge raka instruktioner och tala om för personen hur hen ska göra. Grunden är att ha tilltro till att den man coachar har all kunskap och erfarenhet själv och att hen bara behöver hjälp att hitta fram till lösningen.

När man coachas med kraftfulla frågor skapas nya kopplingar/synapser i hjärnan, vilket gör att du tar fram information och kunskap, som du knappt visste fanns där. Du hittar nya lösningar och får hjälp att tänka lite utifrån på ditt problem. Du blir helt enkelt en version 3.0 av dig själv, fantastiskt, eller hur?!

Chefer som coachar sina medarbetare berättar ofta om det fantastiska i att hjälpa medarbetaren växa, ta eget ansvar och våga lita till sin egen förmåga. De blir då mer självgående och motiverade till att ta initiativ, vilket så klart avspeglar sig både i resultatet och i stämningen på jobbet. 

Så om du är chef, tänk ett varv extra nästa gång en av dina medarbetare står i dörröppningen och vill ha ett snabbt svar på hur hen ska lösa ett problem. Ställ några kraftfulla frågor och lyssna noga på svaren , istället för att ge den snabbaste lösningen för stunden. Våga helt enkelt att inte vara experten! Det är början på en helt ny tillvaro för både dig och dina medarbetare.

I den här klassen får du möjlighet att träna på att ställa frågor, och själv få känna på vad skillnaden blir.
Vid rodret för klassen är Tove Karlsson Nörgård och Peter Masip. Välkomna!