Check in

SYFTE

Tanken med denna övningen är att alla deltagare på mötet ska checka in och få möjlighet att bli fullt närvarande. Deltagarna behöver släppa det som varit och fokusera sig på uppgiften för just detta möte. Det är också ett sätt att lära känna varandra och skapa närhet.

FÖRBEREDELSER

Roller: övningsledare (behöver inte vara mötesledaren)
Antal deltagare: minst 2 personer
Tidsåtgång: 10 minuter
Material: Inget annat än deltagarna själva

UPPLÄGG OCH INSTRUKTION

 • Övningsledaren inleder övningen och presenterar syfte och upplägg
 • Genomgång av övningen:
  • Titta dig omkring efter ett föremål som drar din uppmärksamhet till sig
  • Utforska föremålet. Färg, form, användning, vilka känslor som väcks.
  • Vad säger föremålet dig om dagens möte och temat för mötet. Vilka liknelser kan du dra?
 • Låt alla deltagare fundera under tystnad i 2-3 minuter. Be dem sedan att skiva ner sina reflektioner i chatten.
 • Låt deltagarna dela med sig av sina reflektioner i helgrupp. Vid tidsbrist, begränsa reflektionen till 1 konkret tanke som de vill dela med sig av.
 • Sen är det bara att gå vidare i agendan!