Övning i gränssättning

SYFTE Det här är en övningslista som syftar till att du ska träna dig på att sätta gränser i förhållande till andra. Träna dig på att säga nej. För att du ska träna på det sätt du behöver när det gäller gränssättning, så börjar det med att först identifiera och...

Ladda ner en övning i gränssättning

Det är många gånger utmanande att sätta gränser. Både för att det innefattar fler än du själv, och för att du behöver ha definierat var din gräns går. Därför är det bra att träna, att ta ett steg (eller flera – om du är bekväm med det) i taget. Lycka till! Om du...

Ladda ner en incheckningsövning

Ett bra sätt att få hela teamet att bli närvarande i mötet är att börja mötet med en incheckningsövning. Fyll i dina uppgifter, så kommer övningen med vändande post! Om du vill testa en incheckningsövning i början av ett möte, fyll i din email, så skickas övningen med...

Incheckningsövning för teamet

SYFTE Tanken med denna övningen är att alla deltagare på mötet ska checka in och få möjlighet att bli fullt närvarande. Deltagarna behöver släppa det som varit och fokusera sig på uppgiften för just detta möte. Det är också ett sätt att lära känna varandra och skapa...

Utforska teamets värderingar

En av de 23 grundförmågorna i IDG:s ramverk är att utveckla och agera efter en inre kompass. IDG formulerar denna förmåga så här: Att ha en djupt förankrad känsla av ansvar för och engagemang kring värden och mål i relation till vad helheten behöver. Inner Development...