HUR SER DET UT MED FRAMTIDSTRON I SVERIGE?

I detta Samtal om… ska vi fördjupa oss i frågan kring vår framtidstro. I tidigare samtal har vi pratat om hur den sociala tilliten minskar inom vissa grupper i samhället, och det finns med all sannolikhet en direkt koppling till hur vi ser på morgondagen. Vi blir dagligen bombarderade av negativa budskap i alla mediakanaler och det är inte konstigt att framtiden ibland kan kännas hopplös.

Denna gång utgår vi från rapporten “Generationsrapporten 2024”, som ges ut av Ungdomsbarometern. Den visar en oroväckande bild av ungdomars bristande tro på framtiden. Gäller det även andra grupper i samhället, och hur kan vi vända den trenden?

Länk till skriften >>

FÖRBEREDELSER INFÖR KLASSEN

För att samtalet skall bli meningsfullt för både dig och de andra som deltar är det viktigt att du läser skriften innan vi ses. För att få ännu mer av samtalet, gör gärna lite noteringar och ta med dem till samtalsklassen.

På så sätt blir förberedelsen inför klassen också en utvecklande och värdeskapande aktivitet. Du kommer redan innan klassen att ha en annan förståelse och uppfattning om ämnet.