Martin hade varit en trogen medlem i teamet genom många förändringar, fler än han kunde räkna. Företaget hade köpt upp ett större antal mindre företag under årens lopp, vilket förvandlade tidigare konkurrenter till kollegor. Ibland hade förändringarna skett hastigt och utan noggrann eftertanke, och Martin kände sig som den ”lyckliga överlevaren” varje gång han behöll sin anställning i ständiga omorganisationer.

Under den pågående pandemin hade flera av Martins närmaste kollegor tagit steget att flytta från stadens buller till lugnare platser runtom i Sverige. Några hade till och med sökt sig till fjällvärlden för att vara närmare naturen. Martin själv hade valt att stanna kvar, rotad i sitt hem och sin familj, trots de utmaningar som det innebar att arbeta hemifrån.

Otydlighet – en av ett självgående teams fiender

Nu befann sig teamet spritt över hela landet, med kollegor från norr till söder och även en i grannlandet Norge. Trots att de hade klarat sig igenom pandemins prövningar tillsammans, började det uppstå friktion när nya kollegor anställdes och andra lämnade teamet. Martin upplevde otydlighet:

  • Vad var egentligen företagets mål?
  • Vilket uppdrag hade de som team?
  • Vem bar ansvaret för vad i gruppen?

Frågorna snurrade runt i Martins huvud, oroande tankar om hur hans trötthet och brist på inspiration skulle påverka teamet. Han såg med både beundran och en känsla av osäkerhet på de nya medlemmarnas entusiasm. I sina mest tvivlande ögonblick, undrade han om hans egen kompetens skulle räcka till i den föränderliga miljön.

En plingande notifikation i hans dator fick honom att ryckas ur sina tankar. Egentligen borde han stänga av dessa distraktioner, men han kunde inte motstå att kolla vad det var för meddelande. En inbjudan på kort varsel till ett möte från chefen. Ännu en störning i hans redan splittrade sinne. Trots allt kunde han inte släppa tanken på hur laget faktiskt skulle kunna förbättras genom att ta tillvara på varje medlems unika perspektiv och kunskap.

På mötet blev det glasklart att det inte fanns några snabba lösningar för att förbättra teamets samarbete. Att skapa ett samspelt team krävde tid, engagemang och en tydlig vision. Alla i laget behövde aktivt delta och ta ansvar för sitt självledarskap för att möjliggöra en uppbyggnad av en atmosfär präglad av förtroende och gemenskap.

Martin kände en glödande önskan att fördjupa sig i detta arbete och att tillsammans med sina kollegor skapa något som var långsiktigt och meningsfullt.

Häng med Ledargymmet
…och utforska teamets potential. Gör slag i saken! Anmäl dig till någon av våra miniträningar!