Nyligen släppte Försäkringskassan sin årliga statistik kring stressrelaterade sjukdomar och läsningen är allt annat än munter. Sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa ökar, särskilt hos kvinnor. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten så utgör gruppen 16-29-åringar den största andelen av befolkningen som uppger att de lider av allvarlig psykisk påfrestning.

Och det finns ännu fler rapporter som beskriver samma utveckling, oavsett ålder, kön och andra typer av grupperingar. Det som vi på Ledargymmet tycker känns särskilt oroväckande är att unga människor mår allt sämre och att de till och med börjar tappa tron på framtiden. Det vill vi ändra på!

Vad är det som gör att vi mår allt sämre?

I Folkhälsomyndighetens kartläggning över ungas psykiska hälsa som publicerades tidigare i år står det bland annat så här:

De unga lyfter att den mest framträdande orsaken till psykisk ohälsa är egna och andras krav och förväntningar när det gäller exempelvis skola, framtid, social status och utseende.

I samma publikation står det också att lösningen på problemen handlar mycket om ett medvetet arbete för att utmana normer och att bygga ett mer inkluderande samhällsklimat, och inte minst att få verktyg för att stötta varandra som medmänniskor.

Ungdomsbarometerns rapport Generation Z 2023 visar också att många av stressfaktorerna handlar om relationen till sig själv och till sina tankar; upplevd tidsbrist, kraven på sig själv och sitt utseende. De stressfaktorer som har ökat allra mest för unga personer det senaste året är en hållbar livsstil, ekonomi och risken att bli utbränd.

Samtidigt visar undersökningar som Young Professional Attraction Index 2022 att karriär- och utvecklingsmöjligheter och möjligheten att få en hög lön är fortsatt viktiga för unga.

Hur får vi ihop ett bättre mående med att göra en framgångsrik karriär?

Det finns förstås mycket forskning på området, och det finns en tydlig gemensam nämnare: yttre förändring kräver inre utveckling. Eller för att uttrycka sig ännu enklare: du måste börja med att förstå och bli medveten om dig själv, ditt beteendemönster och dina övertygelser för att kunna skapa en förändring av dina tankar och ditt mående. Den förändringsresan öppnar i sin tur upp för att kunna stötta och vara en förebild för andra.

2020 grundades Inner Development Goals (IDG) – ett internationellt och vetenskapligt baserat initiativ som just har syftet att erbjuda verktyg för inre utveckling som möjliggör yttre förändring. IDG grundades med utgångpunkt från FN:s 17 hållbarhetsmål och med syftet att ge oss som individer konkreta verktyg för att bidra till hållbarhetsmålen. Arbetet inom IDG har lett fram till 23 individuella förmågor som vi alla behöver utveckla för att både bli mer hållbara själva, och för att kunna bidra till en mer hållbar värld.

Ledargymmet först ut med att erbjuda ett träningsprogram baserat på IDG

Vi som ingår i Ledargymmets ekosystem vill såklart bidra till att utvecklingen av psykisk ohälsa för unga går åt ett helt annat håll, och att ge unga personer verktyg för att göra en mer självvald och hållbar karriär. För att använda ett slitet, men alltid lika relevant uttryck: det är ju ni unga som är vår framtid! Vi drivs också av övertygelsen att ledarskap och självledarskap är som muskler som behöver tränas kontinuerligt för att bli starka och uthålliga.

Att göra framgångsrik karriär och värna om sin egen och andras hållbarhet är inga motsatser till varandra – de är möjliggörare!

Nu lanserar vi därför ett träningsprogram för personer som drömmer om att utvecklas och göra en framgångsrik karriär – och att samtidigt vara en hel och välmående människa. Programmet kommer att starta upp under Q1 2024. Läs mer om upplägg och innehåll: Hållbar karriär – för framtidens ledare

Vi är dessutom först ut med med att erbjuda ett träningsprogram som utgår från ramverket Inner Development Goals, vilket både känns roligt och viktigt. IDG är ett fantastiskt initiativ som kan göra stor skillnad i människors liv och för vår planet.

Efter att det första programmet är genomfört kommer vi att publicera en rapport om våra lärdomar och insikter kring hur unga personer själva ser på sin karriär och vad de behöver för att både kunna prestera och må bra. Håll utkik!