Hållbar karriär

ETT TRÄNINGPROGRAM FÖR FRAMTIDENS LEDARE

Så här är det många som känner sig…

 • Stressad över det hårdnande ekonomiska och samhälleliga klimatet
 • Osäker på min förmåga och kapacitet
 • Otrygg i min roll, och i mitt sammanhang
 • Rådvill kring vad jag vill och vart jag är på väg
 • Saknar vertyg för att vara hållbar över tid
 • Uppfattas som otydlig av omgivningen
 • Kan bli övermannad av känslor och ångest
 • Känner mig stressad av yttre krav
 • Kan bli orolig över vad andra tycker om mig
 • Presterar mer än vad jag egentligen behöver
 • Har svårt att ta beslut

Så här känner du efter programmet!

 • Tryggare i att hantera snabba förändringar och nya förutsättningar 
 • Mer säker på min egen förmåga
 • Trygg i vem jag är i gruppen
 • Mer säker på vad jag vill och vart jag är på väg
 • Flera verktyg för att vara hållbar och må bra
 • Tydlig i min kommunikation
 • Kan hantera och manövrera jobbiga känslor
 • Kan lättare utrycka och sätta gränser
 • Har ett inre lugn och tilltro till mig själv
 • Har bra verktyg för att fatta kloka, välgrundade beslut

Så här är programmet upplagt

Klicka på presentationen för att bläddra dig igenom innehållet

TITTA PÅ EN KORT FILM OM INNER DEVELOPMENT GOALS

Ledargymmet har verkligen förändrat mitt ledarskap. Träningsmetoden är unik och praktisk. De erfarna ledarna är engagerade och hjälpsamma. Communityn är stödjande och inspirerande. Jag har lärt mig mer här än jag någonsin trott möjligt. Tack, Ledargymmet, för att ni har gjort mig till en bättre ledare!

David - en nöjd "gymmare" på Ledargymmet