Anta andra perspektiv

Syfte

Syftet med den här klassen är att göra dig medveten om att du kan kidnappas av ditt eget beroende av att “ha rätt”, och att därför träna på att se olika perspektiv på en händelse. Både för att du ska kunna samla mer information, men också för att hjälpa dig själv att se andras infallsvinklar på situationer.

VARA – Självmedvetenhet

TÄNKA – Perspektivförmågor

RELATERA – Ödmjukhet

Efter passet…

…har du fått testa på att se saker ur perspektiv du skulle haft svårt att se annars. Perspektiv som du kan ta med dig och också trycktesta i din vardag. Ju fler vinklar du ser av en situation, desto mer välgrundade beslut kan du också fatta.

Upplägg

  • 1:15 timmar
  • Passet inleds med intro, därefter olika typer av övningar och avslutas med gemensam reflektion
  • Träningstips kopplat till klassen finns på medlemssidorna

Det här var ett utmärkt sätt för mig att se fler sidor av mina problem, och gav mig därför möjlighet att hitta bättre lösningar. Och att inte vara rädd för att lyssna in vad mina medarbetare har för egna förslag på lösningar på sina problem. 

Deltagare på klassen Anta andra perspektiv

Jag fastnar ofta i mina redan tidigare framgångsrika sätt att göra saker på. Här får jag tillåtelse att hitta nya, för det är hela idén – och jag har flera träningskompisar som hjälper mig. 

Hur skulle du beskriva träningen på Ledargymmet?

Ett tillfälle att glänta på dörren in till någon annans perspektiv, att utforska det energigivande, och fokusera på både och (inte antingen eller).

Hur skulle du beskriva träningen på Ledargymmet?