Mentala övertygelser och valda sanningar är både en fantastisk energikälla, men är också hinder i vägen för vår egen utveckling. Forskning visar att vi tänker ca 12 000 – 70 000 tankar varje dag, som påverkar hur vi mår och hur vi väljer att agera (källa land.se). Eller som en av våra svenska motivationsföreläsare Olf Röhlander brukar säga: “det blir som vi tänker“.

Ett sätt att utforska sina egna tankemönster och mentala övertygelser är att göra följande övning:

  1. Fundera igenom tankar/övertygelser som du har om dig själv. Det kan vara saker som “Jag är bra på att bygga relationer och få kontakt med människor” eller “Jag är ganska dålig på att prata inför människor, det är inte min grej”.
  2. Skriv ner en lista med 3 positiva och tre negativa mentala övertygelser du har om dig själv.
  3. För vart och ett av av dina övertygelser, skriv ner vilka konsekvenser det får att du tänker på dig själv på det här sättet. Hur påverkar ditt sätt att agera och hur andra människor ser på dig? Hur påverkar det din möjligheter att nå dina mål?
  4. Välj ut de tre negativa övertygelserna och skriv ner vad som kommer hända om du fortsätter att ha dessa tankar? På vilket sätt kommer det att hindra dig?
  5. Nu vänder vi på steken. Tankar är tankar och inte absoluta sanningar. Skriv nu ner vad som skulle bli möjligt om du vände dina negativa tankar till något positivt? Vilka nya projekt, relationer, karriärsvägar, affärsidéer, aktiviteter skulle öppna sig?

Det här är en rolig och ibland obekväm övning att göra. Man inser snabbt hur många mentala hinder man sätter upp för sig själv, men också vilken stor makt vi har att själva ändra riktningen på våra liv.