Träning för ledningsgrupper

Transformerande LEDARSKAPTRÄNING i vildmarken

Naturen som katalyserande kraft för hållbar tillväxt

Vi erbjuder ett äventyr på stark vetenskaplig bas, där vi alternerar lärande och utveckling i er organisation med vistelser i naturen. Programmet består av tre fristående moduler med syfte att skapa förutsättningar för människa och organisation att växa i hållbar samklang med systemet vi verkar i och hela vår omvärld. För att ni ska kunna leda er organisation tryggt in i framtiden.

Vistelsen i naturen är en katalyserande kraft som aktiverar vår närvaro och uppmärksamhet, som låter krävande kognitiva processer vila och återhämtas. Vårt minne och vår uppmärksamhet fördjupas, positiva känslor och prestation ökar, vilket skapar goda förutsättningar för att växa, bygga relationer och reflektion – både individuellt och i grupp. 

All transformerande förändring börjar inifrån. När vi utforskar oss själva i mer kärlek och acceptans börjar vi möta andra på samma sätt. Vi växer. Våra relationer växer. Vår medvetenhet ökar. Det vi värnar om växer. I en resa som startar på insidan, och växer på utsidan.

Programmet bygger på tre fristående vistelser/moduler i vildmarken. Vi erbjuder färdiga paketeringar på särskilt utvalda platser, eller så kommer vi till er och designar programmet nära er i naturmiljöer som ni väljer. Vistelserna byggs upp med hjälp av utbildade naturguider och professionella tränare med stark vetenskaplig grund. Till varje modul ingår också virtuella och fysiska sessioner samt digitalt förinspelat material. Programmet i sin helhet följer modellen Intention – Aktion– Reflektion – Lärande. 

Varje program är helt skräddarsytt efter era behov. Programmet genomförs tillsammans med INTO THE NEW.

Modul 1: Att leda i ett socialt system

Vi utforskar oss själva genom de utvecklingspsykologiska mönster som alla människor delar. Att möta sig själv i längtan och rädslor öppnar upp för en djupare förståelse i våra relationer.

Vi jobbar med stöttande ramverk om hur vi påverkar varandra i de organisatoriska system vi skapar.

Efter den här modulen kommer vi se oss själva och varandra med nya ögon och i det skapa insikter om hinder och möjliggörare i oss själva, vårt team och vår organisation.

Modul 2: Förutsättning för växande

Under andra modulen utforskar vi ledningsgruppen, som individer och i dynamiken med organisationen, med övningar och reflektion.

Vi introducerar modeller som ökar förståelsen för hur vi som ledningsgrupp bäst skapar förutsättningar där individer och organisation tillåts växa i samklang med sin omgivning.

Nu kan vi betrakta oss själva och andra i ett system där alla ges möjlighet att vara sitt bästa jag.

Modul 3: Att växa tillsammans

När vi möts kompletterar vi våra förhållningssätt med nya perspektiv i syfte att skapa en samspelt organisation i ständigt lärande tillsammans med en föränderlig omvärld.

Modul tre fokuserar på att växa perspektiv och insikter om hela ekosystemet.

Vi tränar oss i att betrakta vår verksamhet som ett komplext adaptivt system, där vi skapar förutsättningar för hela ekosystemet att växa i hållbar samklang med världen.

VI TRÄNAR PÅ ATT

∞ möta och förstå oss själva utifrån flera olika perspektiv – från en djupare plats.

∞ öppna upp vår förståelse för hur vi påverkas av och påverkar varandra.

∞ förstå människan i ett socialt system och skapa kultur och struktur som stöttar oss i vår samverkan, och bygger autentiskt ledarskap och växande organisationer.

∞ utveckla färdigheter att forma en organisation där individ, team och grupp växer i hållbar samklang med vår omvärld.

PROGRAMUPPLÄGG

Förberedande möten – Inför varje vistelse skapar vi förutsättningar för insikt genom virtuella möten.

Vildmarksmoduler i naturen – Vi upplever perspektiv och känslor i naturen tillsammans. Vi anpassar graden av äventyr till gruppens vana.

Kontinuerligt stöd – Efter modulerna finns vi som stöd för reflektioner och experiment i er organisation.

Interaktiv träning – Vi tränar tillsammans i digitala och interaktiva klasser för att fördjupa inlärningen. 

I want to share how the program has helped me meet people in a completely different way, understanding their perspective and triggering fear. In doing that, I am able to spark true engagement from more people, enabling us to go forward together.

Previous participant

Kontakta oss
Här kan du anmäla att du är intresserad av att veta mer. Vi kontaktar dig så fort vi bara kan för ett första samtal.

Genom att uppge dina kontaktuppgifter godkänner du vår Personuppgiftspolicy