Utforska teamets värderingar

En av de 23 grundförmågorna i IDG:s ramverk är att utveckla och agera efter en inre kompass. IDG formulerar denna förmåga så här: Att ha en djupt förankrad känsla av ansvar för och engagemang kring värden och mål i relation till vad helheten behöver. Inner Development...