Du vet väl att precis på samma sätt som du tar hjälp av en PLT för att träna och utveckla dina ledarmuskler, så är du, som ledare i din organisation, dina kollegors och medarbetares PLT? Du blir liksom deras PLT i deras strävan efter att utveckla och träna sina ”självledarmuskler”.

I boken ”First Break All The Rules”, vilken baseras på en stor Gallup-studie av vad de framgångsrika teamens ledare gör (och inte gör) för att bygga teamen, redogör bokens författare Marcus Buckingham bl a för den s k Styrkeintervjun.

En sak han fann var att de hade regelbundna samtal med sina teammedlemmar, för att lära känna dem, för att veta vad som motiverar dem, för att veta hur hen på bästa sätt kan stötta dem i sitt lärande och sin växt. Den här typen av samtal genomför man lämpligen i början med sin medarbetare när hen anställs, eller när man själv blir ledare för hen – för att snabbt lära känna och få lite koll på vad som väcker den här medarbetarens motivation och vilja till att växa och bidra i sin roll. Därefter genomförs den en gång per år.

I kombination med den, kommer vi också att dela med oss av det som Marcus refererar till som ”quarterly conversations”, och som vi fritt översatt till ”Kvartalssamtal”.

Vi vet ju alla att i den hastighet som vår omvärld förändras, så räcker inte ETT samtal per år med sina (nyckel)medarbetare…

Nedan anger vi de frågor han utkristalliserade från de många intervjuer och enkäter Gallup genomförde.

“Styrkeintervjun”

1) Vad tyckte du mest om i din förra arbetserfarenhet?/ Vad var det som förde dig hit?/ Vad får dig att stanna i det här jobbet/på det här företaget?

2) Vad tycker du är dina styrkor?

3) Vilka är dina svagheter?

4) Vilka är dina mål kopplat till nuvarande roll?

5) Hur ofta vill du träffa mig och diskutera din utveckling? Är du den typ av person som kommer att berätta för mig hur du känner, eller behöver jag ställa frågan?

6) Har du några personliga mål/åtaganden som du vill berätta för mig om?

7) Vad är de bästa lovord du någonsin fått?

8) Har du några saker du verkligen är stolt över att du åstadkommit?
– Vilken/vilka?
– Vad var det som gjorde att du lyckades?
– Vilket sammanhang?
– Vad hände?
– Vem/vilka var involverade?
– Hur arbetade du?

8) Har du haft några verkligt produktiva samarbeten eller mentorer? Varför tror du att dessa relationer fungerade så bra för dig?

9) Vilka är dina framtida växtmål och karriärmål? Finns det några specifika färdigheter du vill lära dig? Finns det några specifika utmaningar du vill uppleva/ta dig an? Hur ser du att jag kan hjälpa dig?

10) Finns det något mer du vill prata om som skulle kunna hjälpa oss att jobba bra ihop?

Lycka till!