Samtal om…

VI SAMTALAR, DISKUTERAR OCH
DELAR PERSPEKTIV PÅ VIKTIGA SAMHÄLLSFRÅGOR

Är du en samtalare?

Vi upplever att det finns alltför få platser där gemene man kan föra utvecklande samtal. De flesta samtalsarenor riktar sig till några få utvalda och samtalen handlar mer om debatt och, i alldeles för stor utsträckning, om pajkastning. 

Vi vill skapa en arena för de goda samtalen där reflektion, inlyssnande, perspektivbyte och samskapande får plats. En trygg och respektfull plats där vi inte går in med ambitionen att vinna, utan att nyfiket utforska och att förstå andras perspektiv.

Anmäl dig här

Samtal vi haft

FROSSERI – MAN MÅSTE VÄL FÅ UNNA SIG?

Samtal utifrån  Maria Wolrath Söderbergs novell “Frosseri – man måste väl få unna sig”.

  • 2023-10-04
  • 2023-11-07

Läs mer här >>

SOCIAL TILLIT – VARFÖR ÄR DEN VIKTIGT?

Samtal utfrån skriften “Social tillit – varför är den viktig och hur främjas den”, skriven av välfärdsforskaren Andreas Bergh.

2023-12-01 

Läs mer här >>

SOCIAL TILLIT – ÄR TILLIT EN KLASSFRÅGA?

Samtal utfrån skriften “Den svenska tilliten fortsatt hög – men sjunker i utsatta grupper”, sammanfattad av statsvetarna Bo Rothstein och Sören Holmberg.

2024-01-24 

Läs mer här >>

Vad är tanken med Samtal om…?

  • att ge deltagarna en möjlighet att reflektera kring en tänkvärd artikel, TED-talk tillsammans med andra
  • att få inspiration, kloka tankar och kunskap att fastna genom att vi samtalar och reflekterar tillsammans
  • att erbjuda en låg tröskel för att delta genom att välja korta filmer och texter som alla hinner läsa innan
  • att ge utrymme för både reflektion och samskapande genom att bygga på varandras tankar och perspektiv
  • att erbjuda en sorts utvecklande “bokklubb” med koppling till viktiga samhällsfrågor
  • och så får ju vi deltagare chans att nätverka och skapa nya relationer – en extra bonus

Vi tar del varandras perspektiv – delar med oss, bygger vidare och utforskar möjligheter.

Hur skulle du beskriva "Samtal om..."?

Samtal med fler perspektiv gör att vi kommer framåt i våra tankebanor.

Deltagare

Ledargymmet + Progreat = sant

Äntligen kan vi lansera formatet  Samtal om… – ett format som vi pratat om ända sedan vi grundade Ledargymmet. Dessutom får vi chans att göra det tillsammans med Patrik Kruse på Progreat – dubbelvinst!

PATRIK, VEM ÄR DU?

“Jag har varvat samhällsengagemang, ledarskap och IT genom hela mitt liv. Efter att ha jobbat som utvecklare och fortsatt till VD för ett IT-bolag kände jag mig dock rätt klar med IT så jag grundade ett eget bolag, Progreat AB, för att jobba med ledarskap, hållbarhet och innovation.

Idag jobbar jag i huvudsak med bolagsstyrning i och kring styrelser, samt med omvärldsanalys. Privat älskar jag att läsa, faktiskt mest facklitteratur, och gå igenom mitt älskade Malmö.

Jag tillbringar också alldeles för mycket tid med att diskutera samhällsfrågor på LinkedIn.”

Foto: Anna W Thorbjörnsson