Logga in på Ledargymmet

Inte medlem ännu?

Då är det dags att du blir det! Det finns tre sätt att bli en del av Ledargymmet:

  • Med det gröna kortet får du tillgång till alla fristående klasser, träningstips & övningar och vårt medlemsforum
  • Med det orangea kortet – vårt premiumkort – får du tillgång till alla typer av träningsklasser och -loopar och kan dessutom boka PT-sessioner direkt i schemat.
  • Om du bara vill tjuvtitta skaffar du ett gratis medlemskap till att börja med.

Våra klasser är indelade i gröna klasser (fristående klasser) och orangea klasser (träningsloopar där klasserna hänger ihop). Alla klasser är kopplade till månadens tema och till någon eller flera av de 23 förmågorna i ramverket Inner Development Goals.

Gröna klasser

De gröna klasserna är tillgängliga för alla - både för dig med det gröna kortet och för dig med det orangea kortet. De här klasserna kan man gå utan någon förkunskap och flera av dem kan du gå flera gånger. Varje träningspass blir unikt eftersom det är olika människor som deltar, och du själv är på olika mentala platser.

Orangea klasser

De orange klasserna är tillgängliga för dig med det orangea kortet och ingår i våra träningsloopar. Om du har ett grönt kort och vill testa en orange klass så får du betala en extra avgift. Det lönar sig snabbt att skaffa det orangea kortet smile!

Teman under hösten

Augusti: Återgång till arbetet och nya perspektiv

16 augusti, 08:30-09:45
Introduktionsklass (grön klass)

I den här klassen blir du introducerad till hur träningen på Ledargymmet fungerar och får möjlighet att sätta upp personliga mål med träningen.

20 augusti, 08:30-09:45
Att sätta din intention (grön klass)

Kämpar du med att hitta fokus och riktning i tillvaron eller på jobbet? Välkommen till klassen i Att sätta din intention, en transformativ process för att medvetandegöra dina val i vardagen och din personliga utveckling.

23 augusti, 15:00-16.15
Emotional Fitness - After Work (orange klass)

Tanken med denna unika AW är att du ska lämna ditt jobb i balans, och med känslomässigt utrymme för det du har framför dig.

27 augusti, 15:30-16:45
Att sätta din intention (grön klass)

Kämpar du med att hitta fokus och riktning i tillvaron eller på jobbet? Välkommen till klassen i Att sätta din intention, en transformativ process för att medvetandegöra dina val i vardagen och din personliga utveckling.

29 augusti, 08:30-09.45
Retrospektiv - att reflektera i grupp (orange klass)

Att reflektera tillsammans över hur vi samverkar med varandra är ett kraftfullt verktyg för att skapa en kultur där vi gemensamt utvärderar och förbättrar våra arbetssätt, processer och beteenden.

30 augusti, 08:30-10:30
Samtal om: Mitt hållbara framtida jag (grön klass)

I det här Samtal om... samtalar vi om vilka vi själva blir i framtidens hållbara samhälle. Vem vill jag vara, vilka val vill jag göra och vad kommer jag behöva från andra? Här för vi en konstruktiv dialog om vilka vi är som hållbara individer.

September: SMIDIGT SAMARBETE 

2 september, 15:00-16:15
Introduktionsklass (grön klass)

I den här klassen blir du introducerad till hur träningen på Ledargymmet fungerar och får möjlighet att sätta upp personliga mål med träningen.

3 september, 08:30-09:45
Anta andra perspektiv (orange klass)

I den här klassen ska vi träna på att ta olika perspektiv på en händelse. Du får prova olika roller och hattar som du kan ta med dig och testa i verkliga livet.

5 september, 08:30-09:45
Samskapande – nyttja varandras olikheter (grön klass)

Vad händer i mig när jag ska samskapar med andra och vilken roll tar jag i en grupp? Hur säkerställer vi att vi får ut maximalt av varandra och skapar en kraft framåt som är större än oss själva.

11 september, 08:30-09:45
Konstruktivt förhållningssätt (orange klass)

När är jag över respektive under linjen? Vad är det som triggar mig att hamna i konstruktiva förhållningssätt och hur kan jag hjälpa andra?

17 september, 15:30-16:45
Samskapande – nyttja varandras olikheter (grön klass)

Vad händer i mig när jag ska samskapar med andra och vilken roll tar jag i en grupp? Hur säkerställer vi att vi får ut maximalt av varandra och skapar en kraft framåt som är större än oss själva.

19 september, 08:30-10:30
Samtal om: Den svenska demokratin - halvvägs mellan valen (grön klass)

Mer information kommer snart.

24 september, 08:30-09:45
Kommunikationsstilar (orange klass)

Vilka olika stilar har vi när vi kommunicerar med varandra? Lär känna dina egna stilar och lär dig känna igen och förstå andra.

30 september, 15:30-16:45
Att agera och visa mod (orange klass)

Vad är det som krävs för att vi ska våga agera, våga prova saker och verkligen vara självgående. I den här klassen utforskar vi vad expansivt ledarskap och självgående team verkligen innebär.

Oktober: MIN INRE KOMPASS

3 oktober, 08:30-09:45
Valda sanningar (grön klass)

Vi utforskar vilka mentala övertygelser, sanningar, som möjliggör och står i vägen för att du ska nå dina mål och förhoppningar. Målet är att du ska bli mer medveten om vad som styr dig.

15 oktober, 08:30-10:30
Samtal om: Min relation med naturen (grön klass)

I det här utforskande samtalet, möts vi i dialog om vår relation till naturen. 

16 oktober, 08:30-09:45
Valda sanningar (grön klass)

Vi utforskar vilka mentala övertygelser, sanningar, som möjliggör och står i vägen för att du ska nå dina mål och förhoppningar. Målet är att du ska bli mer medveten om vad som styr dig.

17 oktober, 08:30-09:45
Samexistera – att hantera motsägelsefulla känslor (orange klass)

Samexistens - för att du är människa. Du kan vara ledsen och glad samtidigt. Känslor kan samexistera, det är helt okej att känna flera saker samtidigt. Det är fullt legitimt och det är vad som gör dig mänsklig 🤍.

23 oktober, 15:30-16:45
Intuition – fatta kloka beslut (orange klass)

I den här klassen kommer vi att öva på att lyssna inåt, både på tankarna och den guidning våra känslor och vår intuition kan ge oss. På så vis skapar vi mer utrymme för djupare visdom och med den få tillgång till mer av din egen potential.

29 oktober, 15:30-16:45
Mina värderingar (orange klass)

Utforska dina grundläggande värderingar och hur du vill leva utifrån dem. Målet är att få en djupare förståelse för dig själv och för dina val och beslut.

För mer info och bokning av klasserna så behöver du det gröna eller orangea träningskortet.