Logga in på Ledargymmet

Inte medlem ännu?

Då är det dags att du blir det! Det finns tre sätt att bli en del av Ledargymmet:

  • Med det gröna kortet får du tillgång till alla fristående klasser, träningstips & övningar och vårt medlemsforum
  • Med det orangea kortet – vårt premiumkort – får du tillgång till alla typer av träningsklasser och -loopar och kan dessutom boka PT-sessioner direkt i schemat.
  • Om du bara vill tjuvtitta skaffar du ett gratis medlemskap till att börja med.

Fristående klasser

De fristående klasserna är tillgänglig för både dig med det gröna och det orangea kortet. De här klasserna kan man gå utan någon förkunskap och flera av dem kan du gå flera gånger. Varje träningspass blir unikt eftersom det är olika människor som deltar, och du själv är på olika mentala platser. Klasserna är indelade efter de 23 förmågorna i Inner Development Goals. Så här ser schemat ut för de första månaderna:

April

8 april, 08:00-09:15
Samtal om: kommer den mänskliga kreativiteten behövas?

Nu har datorer med generativ AI lärt sig skapa konst, musik och film. Maskinerna har blivit kreativa, är det ett hot eller en möjlighet? Det kommer vi att utforska närmare i det här samtalet.

17 april, 08:30 - 09:45
Introduktionsklass

I den här klassen blir du introducerad till hur träningen på Ledargymmet fungerar och får möjlighet att sätta upp personliga mål med träningen.

19 april, 08:30-09:45
Personlig effektivitet

Syftet med klassen är att träna på att prioritera det som är viktigast och att hantera det oförutsedda. Följer du träningstipsen du får med dig i klassen kommer du att få mer gjort, få bättre kvalitet och må bättre.

25 april, 08:00-09:15
Utforska mitt förhållningssätt

Syftet med klassen är att öka din självinsikt och att utforska din egen inställning och attityd till de situationer och människor du ställs inför. 

Maj

7 maj, 08:15-09:30
Introduktionsklass

I den här klassen blir du introducerad till hur träningen på Ledargymmet fungerar och får möjlighet att sätta upp personliga mål med träningen.

15 maj, 08:00-09:15
Coachande ledarskap - Aktivt lyssnande

Syftet med klassen är att bli medveten om att sättet du lyssnar på, påverkar vilken respons du får. Du får både använda kroppsspråket och anamma en fruktsam frågeteknik. 

23 maj, 08:30-09:45
Samtal om: Samtal

I det här Samtal om... kommer vi att samtala om just samtal. En riktig meta-klass! Vi behöver återlära oss att samtala med både människor vi har mycket gemensamt med och med dem vi har lite gemensamt med.

29 maj, 08:30-09:45
Konfliktstilar och hur du kan ändra dina strategier

Syftet med den här klassen är att utforska olika konfliktstilar och försvarmekanismer, och att reflektera över när och hur du kan ändra dina strategier i siuationer när det uppstår osämja. Ta gärna med dig ett eget konkret exempel på situationer som du tycker är särskilt svåra att hantera.

Juni

5 juni, 08:30-09:45
Introduktionsklass

I den här klassen blir du introducerad till hur träningen på Ledargymmet fungerar och får möjlighet att sätta upp personliga mål med träningen.

13 juni, 08:30-09:45
Att sätta gränser

Syftet med klassen är att öka dina insikter och förståelser för vilka gränser du har, och att reflektera över vilka konsekvenserna blir för dig när dessa gränser passeras och vad de blir när gränserna efterlevs.

För mer info och bokning av klasserna så behöver du det gröna eller orangea träningskortet.