Det finns många sätt att hjälpa en medmänniska på; bära någons tunga kassar, fråga en vän om hen behöver hjälp, skänk kläder du inte behöver

Han hade koll Karl-Bertil, det känns bra att hjälpa

Det behöver inte vara så stora saker man hjälper till med. Ibland räcker det med att visa omtanke. För att få lite inspiration kan du titta på denna TED-talk: The value of kindness at work