Hållbara team

TRÄNINGSPROGRAM FÖR ATT BYGGA
UTHÅLLIGHET OCH STYRKA I TEAMET

Så här kan arbets-miljön upplevas…

 • Otydlig kommunikation från ledningen
 • Tuffa deadlines
 • Otydliga ansvarsområden, många som springer på samma bollar
 • Svårt att prioritera, allt känns lika viktigt
 • Vi har tydliga behov, som av ekonomiska skäl inte går att förverkliga
 • Jag har så fullt upp att ta hand om alla andra, så jag hinner inte, och prioriterar inte att ta hand om mig själv
 • Mina dagar är fulla av möten och medan jag är på möten hopar sig arbetsuppgifterna
 • Min chef dumpar saker, som skulle varit klart igår
 • Vi har aldrig tid att mötas, för att diskutera vår arbetsmiljö, allt fokus ligger i leverans

Så här känner ni efter programmet!

 • Vi är bättre på att ta upp skav
 • Vi är vågar visa oss sårbara och är trygga med att vi har varann när det blåser
 • Vi kommunicerar gränser och respekterar varandras gränser
 • All deltagare är tryggare i sina egna roller och i gruppen, vilket gör att alla vill ta sitt ansvar
 • Vi är bättre på att ta hand om oss själva, mer grundtrygga som individer
 • Vi har ett mer öppet och tillåtande samtalsklimat
 • Vi har roligare möten, där alla känner sig bekräftade, sedda och lyssnad på
 • Vi stöttar varandra och är måna om att alla får bidra utifrån sina förmågor
 • Vi är starkare som team och inser att när vi hjälps åt, så är ett plus ett är minst lika med tre

Vad betyder social hållbarhet?

Begreppet social hållbarhet kommer från Brundtlandkommissionens rapport “Vår Gemensamma Framtid (Our common future)” som skrevs redan 1987 och är grunden för FN:s 17 hållbarhetsmål. I rapporten definieras hållbar utveckling som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov“. Kommissionen konstaterade att hållbar utveckling har tre grundläggande dimensioner:

 • ekologisk/klimatmässig
 • ekonomisk
 • social

Den sociala hållbarheten handlar om oss som människor och att vi ska både ska vara rustade att hantera utmaningar och samtidigt få förutsättningar att leva ett hälsosamt och gott liv.

Så här definerar Folkhälsomyndigheten social hållbarhet:

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Så hur står det till i ert team?  Hur tränar ni på att skapa hållbarhet, både för teamet och för alla medlemmar som ingår i teamet?

Så här är programmet upplagt

Klicka på presentationen för att bläddra dig igenom innehållet

Kontakta oss