Samarbete i grupp – längs linjen…

Samarbete i grupp – längs linjen…

Syfte: Klargöra värderingar och åsikter i olika frågor. Få igång tankar, reflektion och  samtal kring att samarbeta i grupp. Genomförande ”Rita” (markera) en linje på golvet i rummet. Ena änden motsvarar 0 % på skalan, och den andra änden motsvarar 100 %....