MENTALA ÖVERTYGELSER

MENTALA ÖVERTYGELSER

Hur kan jag släppa de sanningar som är i vägen, och släppa in dem som stärker? Mentala övertygelser är de sanningar vi intalar oss själva, både för att förstå och förklara vår omvärld, men också för att skydda oss själva mot det som vi uppfattar som hot mot vår...