Vad är psykologisk trygghet?

Vad är psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet har blivit ett riktigt buzzword. I grunden handlar det om att alla i en grupp ska våga säga vad de tycker eller att tycka annorlunda än gruppen, utan att vara rädda för att de ska bli exkluderade eller straffade. Egentligen låter det ju ganska...
Samarbete i grupp – längs linjen…

Samarbete i grupp – längs linjen…

Syfte: Klargöra värderingar och åsikter i olika frågor. Få igång tankar, reflektion och  samtal kring att samarbeta i grupp. Genomförande ”Rita” (markera) en linje på golvet i rummet. Ena änden motsvarar 0 % på skalan, och den andra änden motsvarar 100 %....
Förtroendets fem frågor

Förtroendets fem frågor

När vi knyter an till andra, vid första tillfället vi träffar någon, växlar vår hjärna mellan fem stycken frågor som liksom är nedärvda i vårt DNA, och det med en hastighet så hög att vi inte uppfattar det medvetet. Vi vet inte ens om att vi gör det. Dessa frågor och...