KRAFTFULLA FRÅGOR

KRAFTFULLA FRÅGOR

Kraftfulla frågor är ett av coachens viktigaste verktyg. Fokuset i det coachande ledarskapet ligger på att utveckla människor och hitta deras maximala potential. Det handlar om tron på människor och deras inneboende kapacitet. Coachen ställer kraftfulla frågor och...