Vad är det som gör att vissa problem kommer tillbaka gång på gång till en arbetsgrupp? Känns det som att ni håller på med en symtombehandling istället för att gå till roten och källan till problemet? Forskning visar på att det finns en koppling mellan tillit och gruppers förmåga att hantera rotorsaken till problem, att våga utmana gamla sanningar och våga ta ansvar för situationer och problem som uppstår i gruppen. Se sin egen del i det som händer och våga lyssna nyfiket och med ett öppet sinne på sina kollegor, även när vi tycker olika. Komma fram till en gemensam lösning istället för att alla kör sina egna race. Det kan låta enkelt att just tillit skulle vara lösningen, men samtidigt tror jag att du som läser det här vet att tillit inte bara infinner sig eller kan avkrävas i en arbetsgrupp. Tillit kräver sin resa för att uppstå.

I Provrycket kommer vi att titta på spännande teorier som förklarar hur det här hänger ihop och framför allt träna på att skapa förutsättningar för tillit.