Tankar är energi och det vi ger energi växer. Eftersom vår hjärna letar efter mönster så föder en tanke nya tankar på samma tema. Detta är till stor nytta i många sammanhang men kan också göra att vi fastnar i tankespiraler som inte är till någon nytta utan tvärtom påverkar hur vi mår och agerar på ett negativt sätt.

De flesta av oss är till stor del omedvetna om alla tankeprocesser som ständigt pågår i våra huvuden. Men eftersom de i så hög grad påverkar vårt välmående och vår livsutveckling har vi mycket att vinna på att få lite koll vad som försiggår där uppe hjärnkontoret. Framförallt sådant som är ogynnsamt både för oss själva och vår omgivning.

I den här klassen kommer vi att utforska några vanliga tankemönster som många av oss har lätt att fastna i och du får en chans att reflektera över vad just du, just nu lägger onödig energi och fokus på.

Och hur du kan träna för att minska eller bli av med dessa ogynnsamma energitjuvar.

Kom och utforska, testtänk och reflektera tillsammans med oss på Ledargymmet. Vi delar erfarenheter, tränar våra ledarmuskler tillsammans och blir både starkare, klokare och mer medveten.